Zakończenie Jubileuszu 25–lecia szkoły

25 lat trwania szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka to duży wkład w kształcenie i wychowanie młodych Polaków. Dobiegł właśnie końca rok naszego jubileuszowego świętowania. Czas ten to było ważne wydarzenia dla naszej społeczności. Przygotowanie do uroczystego świętowania było ogromna szansą, by poznać historie i trud budowy nie tylko szkoły św. Franciszka, ale także całej działalności Organu Prowadzącego szkołę na tym terenie, ponieważ od 1918 roku miejsce to było ośrodkiem wychowania i edukacji. Początkowo zaczął funkcjonować tu ośrodek dla dzieci z repatriacji, a następnie szkoły zawodowe, które przygotowywały dziewczęta do podjęcia pracy i przekazywały wartości, które pozwalały stawać się dobrymi ludźmi, którzy mieli budować niepodległą Polskę. Historia pracy edukacyjnej i wychowawczej na Teresińskiej 9 stały się w 1993 roku jednym z motywów utworzenia Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka. Wzorem dla nas do dziś są wychowawcy i uczennice, które podczas II wojny światowej i w czasie powstania warszawskiego włączały się w pomoc żołnierzom i powstańcom.

Dziś chcieliśmy uroczystą mszą św. podziękować Bogu za dzieło Szkoły św. Franciszka, a także za rok jubileuszu, który pozostanie w naszych sercach i pamięci bardzo długo. Podczas naszego świętowania po mszy św. zaproszono nas do obejrzenia hostelu, który znajduje się na 3 piętrze budynku szkoły (jest to dzieło apostolskie Zgromadzenia Sług Jezusa w którym udzielana jest pomoc dziewczętom poszukującym pracy). Następnie spotkaliśmy się na wspólnej agapie, a na sali gimnastycznej fantastyczni prowadzący prowadzili zabawy dla dzieci.