Adopcja serca

Adopcja Serca to życzliwe przyjęcie boliwijskiego dziecka, objęcie go codzienną modlitwą oraz pokrycie kosztów jego utrzymania i wykształcenia.

Adopcja Serca polega na pomocy dziecku w jak najszybszym usamodzielnieniu się, czyli zdobyciu zawodu. Rodzina adopcyjna wpłaca na konto Sekretariatu Misyjnego równowartość 15 dolarów na miesiąc. Kwota ta wystarcza na skromne utrzymanie i wykształcenie dziecka w zakresie szkoły podstawowej, a po jej ukończeniu nauki zawodu. Dzieci nie otrzymują tych pieniędzy w gotówce, ale misjonarki czuwają, by dziecko nie było głodne oraz w miarę potrzeby miało ubrania, książki i przybory szkolne.

Do Adopcji Serca zgłaszają dzieci misjonarki ze Zgromadzenia Sług Jezusa. To one wskazują dzieci najbiedniejsze z biednych i przesyłają ich aktualne dane.

Rodziną Adopcyjną mogą być rodziny, małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne oraz grupy kilku osób składające się na utrzymanie jednego dziecka. Decydując się na adopcję należałoby pomyśleć o tym, by wspomagać dziecko przez okres potrzebny do ukończenia przez niego jakiegoś etapu szkoły, zdobycia zawodu, itp.

Przelew z dopiskiem ADOPCJA SERCA dokonaj na nr konta:

Zgromadzenie Sług Jezusa
ul. Sewerynów 8
00-331 WARSZAWA

Bank PKO S.A. XIII /O Warszawa
12 1240 2034 1111 0000 0306 9231

Podziękowanie

Dzieło Adopcji Serca przy Zgromadzeniu Sług Jezusa jest dziełem wielu ludzi. Pragniemy serdecznie podziękować każdej osobie, która wzięła pod opiekę dziecko z naszych misji w Boliwii. Dziękujemy wszystkim rodzicom adopcyjnym, którzy poprzez modlitwę i ofiarę pomagają najbiedniejszym dzieciom i młodzieży budować swoją przyszłość i wrastać w wierze. Dziękujemy tym, którzy animują i organizują rożne grupy do podjęcia Adopcji Serca.
Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego i nieść Dobrą Nowinę nie tylko słowem i modlitwą ale przede wszystkim świadectwem i konkretnymi czynami. A to przemawia bardzo mocno: zadziwia dzieci z Boliwii, które otrzymują pomoc i ich rodziny, pozwala im doświadczyć opieki Boga poprzez Waszą życzliwość i troskę, a tym samym zbliża do Niego.
Wszystkim niech Bóg wynagrodzi czynione dobro obfitym błogosławieństwem, potrzebnymi łaskami oraz życzliwością ludzi.