Organ prowadzący

Zgromadzenie Sług Jezusa jest organem prowadzącym szkołę. Swoją działalność rozpoczęło w 1884 roku. Jego założycielami byli o. Honorat Koźmiński i Eleonora Motylowska.

Honorat Koźmiński kapucyn, który żył w latach 1829 – 1916, zaczął tworzyć projekt zgromadzeń zakonnych wśród świata żyjących bez zewnętrznych oznak życia zakonnego. Wśród tych zgromadzeń powstało wówczas Zgromadzenie Sług Jezusa, jego początek wiąże się z dniem 8 grudnia 1884 roku, kiedy to Eleonora Motylowska i kilka innych dziewcząt postanowiło oddać Bogu swoje życie.

Środowiskiem pracy zgromadzenia były służące. Sługi Jezusa otaczając je opieką najpierw przyjmowały je w swoich domach, przygotowywały do pracy, pomagały tę pracę znaleźć, wspomagały kiedy służąca potrzebowała wsparcia, rady czy opieki podczas choroby. Gromadząc je u siebie w domach przekazywały im wiarę w Boga i uczyły zasad moralnego życia.

Kiedy stan służebny jako taki przestawał istnieć w I poł. XX wieku, ubogie dziewczęta, nadal były troską zgromadzenia Sług Jezusa. Zgromadzenie prowadziło Szkoły zawodowe między innymi w Warszawie przy ul. Teresińskiej 9. Prężnie działała tu Szkoła Gospodarstwa Domowego im. Królowej Jadwigi. W czasie II wojny światowej oraz powstania Warszawskiego, szkoła zapewniała opiekę uczennicom, które nie miały rodziny, a także wspomagały żołnierzy, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Działało tu także przedszkole, które opiekowało się dziećmi nawet podczas trwania II wojny światowej.

Kiedy władze w Polsce przejęli komuniści chcieli wyniszczyć wszystko co kojarzyło się z Kościołem katolickim, więc także zgromadzenia zakonne. Jednak mimo zamykania przez władze komunistyczne szkół i innych zakładów oraz odbieranie budynków Sługi Jezusa nie zaprzestały pracy. Członkinie zgromadzenia znów jako niejawne mogły działać i nieś Boga ludziom w codzienność ich życia. Sługi Jezusa pracowały w różnych miejscach świadcząc swoim życiem o obecności Boga w świecie, katechizowały i były między ludźmi by dodać im odwagi w wyznawaniu wiary.

Odebrane w latach 60-tych domy i dzieła, zostały w części odzyskane dopiero po przemianach politycznych końca lat 80-tych., co pozwoliło znów rozwinąć działalność. Obecnie zgromadzenie prowadzi: szkołę, przedszkole, świetlicę środowiskową, bursy szkolne, zakłady opiekuńcze. Sługi Jezusa pracują także zwyczajnie w świecie służąc Bogu i ludziom nie ujawniając swojego powołania.

Zgromadzenie Sług Jezusa