Misja

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Szkoła św. Franciszka tworzy wspólnotę uczniów, rodziców i nauczycieli, która jednoczy się wokół wartości ewangelicznych i która za przykładem swojego Patrona dąży do świętości. 

 MISJA SZKOŁY:

Wspieramy każdego ucznia w dążeniu do pełni jego rozwoju poprzez dostrzeganie w nim dobra. Troszczymy się o jego edukację, rozwój duchowy i społeczny. Pragniemy przygotować go do twórczego i samodzielnego życia, by w ciągle zmieniającym się świecie umiał w sposób wolny i odpowiedzialny wybierać prawdziwe dobro.


Podążając ścieżką franciszkańską staramy się:

 • jednoczyć wokół wartości ewangelicznych, będąc wysłannikami pokoju
  i ambasadorami dobra;
 • budować wspólnotę szkolną i klasową poprzez podejmowanie różnorodnych działań;
 • kształtować postawę życzliwości i szacunku do drugiego człowieka oraz świata przyrody;
 • być wrażliwym na potrzebujących, nieść im pomoc;
 • dbać o piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu;
 • troszczyć się atmosferę dialogu oraz wzajemnego zaufania;
 • dostrzegać otrzymane dobro i okazywać za nie wdzięczność Panu Bogu i ludziom,
 • odkrywać i rozwijać swoje dary i talenty.

Poprzez świętowanie narodowych uroczystości:

 • pielęgnujemy pamięć historyczną,
 • wzmacniamy poczucie tożsamości narodowej,
 • uczymy miłości do Ojczyzny

Naszym szczególnym doświadczaniem wiary i poczucia jedności jest tradycja wspólnego pielgrzymowania do Asyżu śladami św. Franciszka, by z większą prostotą i pokorą przyjmować prawdę o Bogu, świecie, o drugim człowieku i o sobie samym.

Źródłem natchnienia, siły i odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań jest Jezus Chrystus, z którym spotykamy się na modlitwie i Eucharystii w kaplicy – sercu naszej szkoły.