Księgowość

mgr Anna Polek

E-mail: ksiegowosc@franciszek.edu.pl

Księgowość szkoły czynna:
Poniedziałek – środa 8:15 – 16:00
Czwartek 7:30 – 16:30
Piątek 8:15 – 16:00

Płatności za szkołę należy uiszczać do 15-tego każdego miesiąca.

Wpłaty za miesiąc wrzesień należy dokonać do dnia 26 września.

Wpłaty będą przyjmowane w księgowości (pok. 120, I piętro) przez cały miesiąc w dniach: czwartki 7.30-16.30 (przerwa 13.30-14.30). W pozostałe dni wpłaty nie będą przyjmowane.

Numer konta bankowego szkoły
Bank PEKAO S.A.
96 1240 1109 1111 0010 0597 4022

Close Menu