Wolontariat

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu odbywają się….

Opiekunowie:
Agata Próchnicka
Beata Siekierska
Marcin Eysymontt