Kaplica szkolna

Na terenie szkoły znajduje się piękna kaplica do której zawsze można wejść, by zaczerpnąć sił.

W kaplicy organizowane są również wszystkie spotkania formacyjne – rekolekcje, dni skupienia, droga krzyżowa, roraty.