Kadra pedagogiczna

wicedyrektor, język angielski

matematyka, wychowawca kl. VII B

język polski, neurologopeda, wychowawca kl. IV B

WF, wychowawca 5A

wychowanie do życia w rodzinie, pedagog, doradztwo zawodowe

nauczyciel wspomagający

język angielski

bibliotekarz

język niemiecki

język polski, wychowawca Vb

język angielski

religia

nauczyciel świetlicy

wychowanie fizyczne

język angielski

nauczyciel wspomagający, klasa 7A

edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. I B

nauczyciel wspomagający, świetlica kl. IV-VII

język hiszpański

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl IA, nauczyciel świetlicy

nauczyciel świetlicy kl. I-III

nauczyciel wspomagający

plastyka

biologia, przyroda, geografia, wychowawca kl. VII A

wychowawca kl. VIII

historia, wiedza o społeczeństwie,  wychowawca kl. VI

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

psycholog szkolny

wychowanie fizyczne, świetlica kl. IV-VII, wychowawca kl IVA

pedagog, świetlica kl. IV – VII

nauczyciel wspomagający kl. V – VIA

informatyka

nauczyciel wspomagający kl III

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

nauczyciel wspomagający

język polski, wychowawca kl. IV a, terapeuta integracji sensorycznej

terapia pedagogiczna