Kadra pedagogiczna

wicedyrektor, język angielski

język polski, wychowawca kl.VI B

wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, pedagog

nauczyciel wspomagający

wychowawca kl. V, język angielski

język niemiecki

język polski, wychowawca VIIb

język angielski

religia

nauczyciel świetlicy

plastyka

logopeda

wychowanie fizyczne

nauczyciel wspomagający, koordynator ds. bezpieczeństwa

wychowanie fizyczne

język angielski

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. III B

nauczyciel wspomagający

język hiszpański

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIA

nauczyciel świetlicy kl. I-III

nauczyciel wspomagający

biologia, przyroda, geografia, wychowawca kl. IV 

nauczyciel wspomagający, TUS, pedagog specjalny

historia, WOS, wychowawca kl. VIII

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IB

psycholog

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IA

wychowanie fizyczne, świetlica kl. IV-VII, wychowawca kl. VIA

informatyka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

nauczyciel wspomagający

terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel wspomagający, wychowawca kl. VIIA, 

terapia pedagogiczna