Kadra pedagogiczna

dyrektor, język angielski

matematyka, wychowawca kl. VIII B

język polski, wychowawca kl.V B

wychowanie do życia w rodzinie, pedagog, doradztwo zawodowe

nauczyciel wspomagający

wychowawca kl. IV, język angielski

język niemiecki

język polski, wychowawca VIb

język angielski

religia

nauczyciel świetlicy

plastyka

logopeda

nauczyciel wspomagający, koordynator ds. bezpieczeństwa

wychowanie fizyczne

język angielski

nauczyciel wspomagający, język angielski

edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. II B

nauczyciel wspomagający, świetlica kl. IV-VII

język hiszpański

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II A, nauczyciel świetlicy

nauczyciel świetlicy kl. I-III

nauczyciel wspomagający

biologia, przyroda, geografia, wychowawca kl. VIII A

nauczyciel wspomagający, TUS

historia, wiedza o społeczeństwie,  wychowawca kl. VII

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

psycholog szkolny

wychowanie fizyczne, świetlica kl. IV-VII, wychowawca kl. VA

informatyka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I

nauczyciel wspomagający

wychowawca kl. VI a, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel wspomagający

terapia pedagogiczna