Kadra pedagogiczna

wicedyrektor, język angielski

matematyka, wychowawca kl. VI B

edukacja dla bezpieczeństwa

język polski, neurologopeda, wychowawca kl. VIII A

 świetlica kl. I-III

wychowanie do życia w rodzinie, pedagog, doradztwo zawodowe

nauczyciel wspomagający

język angielski,  wychowawca VIII B

świetlica kl. I-III

bibliotekarz

język niemiecki

język polski, wychowawca IVb

religia

język angielski

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. III B

nauczyciel wspomagający, świetlica kl. IV-VII

język hiszpański

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. III A

świetlicy kl. I-III

nauczyciel wspomagający

plastyka

biologia, przyroda, geografia, wychowawca kl. VI A

nauczyciel wspomagający,  wychowawca kl. VI

historia, wiedza o społeczeństwie,  wychowawca kl. V

język angielski

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I

psycholog szkolny

wychowanie fizyczne, świetlica kl. IV-VII

pedagog, świetlica kl. IV – VII

informatyka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

nauczyciel wspomagający

język polski, wychowawca kl. IV a, terapeuta integracji sensorycznej

terapia pedagogiczna