Kadra pedagogiczna

wicedyrektor, język angielski, wychowawca VIII b

matematyka, wychowawca kl. V B

język polski, logopedia, wychowawca kl. VII A

matematyka

język angielski,  wychowawca VII B

nauczyciel świetlicy

język niemiecki

język polski, wychowawca VIII a

religia

pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

wychowanie do życia w rodzinie

psycholog szkolny

język angielski

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. II B

nauczyciel świetlicy

nauczyciel świetlicy

nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy

język hiszpański

pedagog szkolny

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. II A, 

nauczyciel świetlicy

plastyka

biologia, przyroda, geografia, wychowawca kl. V A

nauczyciel wspomagający,  wychowawca kl. VI

historia i wiedza o społeczeństwie,  wychowawca kl. IV

wychowanie fizyczne

język angielski

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III b

psycholog szkolny

wychowanie fizyczne,  nauczyciel świetlicy

informatyka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III a

terapia pedagogiczna

Close Menu