O nas

Jesteśmy szkołą, która powstała w odpowiedzi na potrzeby rodziców posyłających swoje dzieci do pobliskiego przedszkola. Na terenie Mokotowa działamy od blisko 27 lat. W 2018 r. obchodziliśmy jubileusz 25 – lecia swojego istnienia. Naszą tożsamość i cele określają misja i wizja szkoły. A oto kilka ciekawostek o nas: Szkoła św. Franciszka jest szkołą:
 • publiczną;
 • katolicką – promującą wartości chrześcijańskie;
 • niesamorządową – prowadzoną przez Zgromadzenie Sług Jezusa;
 • bez rejonu – gromadzi uczniów z terenu Warszawy i okolic.
Na swoim terenie szkoła posiada:
 • pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 • pomieszczenia świetlicowe;
 • pracownię przyrodniczą;
 • bibliotekę wraz z czytelnią;
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 • gabinet terapii sensorycznej;
 • salę gimnastyczną;
 • zewnętrzne obiekty sportowe – boiska i bieżnię;
 • własną kuchnię i stołówkę;
 • piękną kaplicę.
Szkoła zapewnia uczniom:
 • wychowanie i nauczanie oparte na wartościach chrześcijańskich,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o wszechstronny rozwój uczniów,
 • potrzebną bazę dydaktyczną,
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
 • opiekę specjalistów: logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz terapeuty sensorycznego
 • przed i po lekcjach – opiekę w świetlicy szkolnej,
 • naukę dwóch języków obcych od kl. IV: angielskiego oraz niemieckiego, bądź hiszpańskiego,
 • obiad dwudaniowy ugotowany we własnej kuchni
 • dodatkowo – organizuje mleko i owoce.
Proponuje także:
 • zajęcia wyrównawcze;
 • zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczycieli;
 • zajęcia dodatkowe takie jak: teatr, szachy, zajęcia plastyczne i muzyczne, robotykę, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe – SKS-y, korektywę;
 • szereg działań w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego.
W roku szkolnym, na terenie szkoły podejmowane są różne inicjatywy i działania. A oto niektóre z nich:
 • w szkolnej kaplicy odbywa się uroczystość I Komunii św.;
 • uczniowie klas VI wraz z rodzicami i wychowawcą klasy pielgrzymują śladami św. Franciszka do Włoch;
 • rodzice oraz nauczyciele organizują dla uczniów grę historyczną – żywą lekcję historii;
 • w okresie adwentu rodzice organizują tzw. paczkę św. Franciszka dla najbardziej potrzebujących (rodziny ze wspólnoty szkolnej, osoby i instytucje zewnętrze);
 • w ramach adopcji serca poszczególne klasy wspierają duchowo i finansowo swoich kolegów z Boliwii.