Jubileusz 25-lecia

Nasz szkoła ma już 25 lat

Swoją historie Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka rozpoczęła w 1993 roku. Pierwszą siedzibą były pomieszczenia po przedszkolu 210 w budynku Zgromadzenia Sług Jezusa, potem dokupiono specjalne baraki gdzie uczniowski mieli lekcje, by w 2001 roku wprowadzić się do nowego pięknego budynku szkoły.

W październiku 2018 roku rozpoczęliśmy uroczystości świętowania jubileuszu powstania szkoły. Nasze świętowanie połączone było z jubileuszem 100 – lecia wspólnoty Zgromadzenia Sług Jezusa, które jest organem prowadzącym szkołę. Pierwsza cześć jubileuszowych uroczystości odbyła się 8 października. Uroczystą mszę świętą celebrował J. Ekscelencja ks. Bp. Jan Piotrowski. Na początku poświęcił malowidło, którego twórcą jest absolwent naszej szkoły – Ksawery Kowalski. Przedstawia ono wędrujących braci do Asyżu, na tle którego stoją święci franciszkańscy. Ten fresk przedstawia naszą drogę za świętym Franciszkiem, którą personel szkoły, rodzice i uczniowie kroczą wspólnie już 25 lat.

Kolejnym punktem naszego świętowania było przedstawienie wyreżyserowane przez p. Katarzynę Podlasińską mamę dwójki naszych uczniów. Oratorium zostało przygotowane  na podstawie tekstów św. Franciszka, Romana Brandstaettera i Ewy Szelburg-Zarembiny. W przedstawienie było zaangażowanych wiele osób: rodzice, uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły, instruktorzy tańca. Wszyscy aktorzy, muzycy i tancerze stworzyli niezwykłe widowisko.  Było ono przepiękne i  niosło ze sobą bardzo wiele duchowych treści. Przekazało nam wielka prawdę o cnotach franciszkańskich.

Po przedstawieniu były jeszcze przemówienia i podziękowania dal tych, którzy przyczynili się do powstania Szkoły im. św. Franciszka. Nasi goście przed Uroczystym obiadem mogli zwiedzić szkołę i zostali także zaproszeni do sali o. Honorata Koźmińskiego i Eleonory Motylewskiej w których mogli zapoznać się z ich sylwetkami i pracą. W tym czasie uczniowie brali udział w jubileuszowej grze historycznej.

Uroczystość jubileuszu uświetniła obecność wyjątkowych gości:

 • Barbara Latocha – przełożona generalna Zgromadzenia Sług Jezusa wraz z zarządem oraz z siostrami okolicznych wspólnot,
 • ks. Zbigniew Kras – delegat pana prezydenta oraz kapelan prezydenckiej kaplicy,
 • o. Ignacy Reich – franciszkanin, który jako dziecko w okresie międzywojennym mieszkał na ulicy teresińskiej i służył do Mszy św. w kaplicy Domu zgromadzenia,
 • br. Grzegorz Filipiuk – kapucyn, pierwszy katecheta, wieloletni duszpasterz Szkoły, przewodnik duchowy pielgrzymek do Asyżu,
 • o. Terencjan Krawiec – bernardyn, obecny katecheta i duszpasterz,
 • Krzysztof Skolimowski – burmistrz dzielnicy Warszawa-Mokotów,
 • Barbara Hapońska – delegat Wydziału Oświaty dzielnicy Warszawa- Mokotów,
 • Agnieszka Woroniecka-Borowska – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wizytator rejonowy,
 • byli dyrektorzy Szkoły: Maria Kosiorowska, Lucyna Michalik, Dorota Frąk i Marzena Trelka,
 • dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół,
 • osoby związane z budową szkoły,
 • siostry ze wspólnoty Sług Jezusa przy ul. Teresińskiej
 • rodzice, pracownicy i uczniowie Szkoły oraz inne osoby zaprzyjaźnione z placówką.

Ale to nie był koniec, kolejnym dniem świętowania był 14 październik. Na ten dzień zaprosiliśmy naszych uczniów, absolwentów i pracowników szkoły. Odbyła się uroczysta msza św. Do południa świętowali uczniowie kl. 1-5, po południu kl. 6-8 i absolwenci szkoły. Na ten dzień przygotowane były dla nich także atrakcje: akademia Franciszkowa, kawiarenka, Franciszkowe statystyki i “Z Archiwum F”. 

Cały rok był rokiem jubileuszowego błogosławieństwa, odnowieni siłami ducha poprzednich pokoleń i naukami św. Franciszka idziemy w nowe jutro, by duch św. Franciszka wraz z naszymi uczniami żył w dzisiejszym świecie i przemieniał go, by pokój i radość, prawda i miłość stawały się rzeczywistością.