Dzień patrona szkoły

Nasz patron św. Franciszek jak co roku zbiera całą społeczność naszej szkoły najpierw wokół klasy pierwszej. Po uroczystej Mszy św. zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej gdzie dokonało się pasowanie naszych pierwszaków na uczniów szkoły św. Franciszka. Odważnie wypowiadali słowa zobowiązania do bycia uczniem i wypełniania wszystkich obowiązków. Pani dyrektor oficjalnie przyjęła ich w poczet uczniów i wręczyła mundurki, widzialny znak przynależności do naszej wspólnoty.

W dalszej części kl.3a zaprezentowała inscenizację, która przybliżyła nam życie św. Franciszka. Przedstawienie zostało przygotowane w formie gry, drużynom były dawane pytania z życiorys św. Franciszka. Uczestnicy zabawy dzielnie wykazywali się wiedzą na temat szczegółów z życia naszego patron.

Cieszymy się z przyjęcia w poczet uczniów pierwszoklasistów i dziękujemy kl. 3a za to niezwykłe przedstawienie.