Wieczornica patriotyczna

Od początku roku szkolnego w naszej szkole działa diakonia muzyczna, która prowadzi p. Izabela Wrześniak. Do diakoni należą rodzice i uczniowie. Przygotowała ona Wieczornicę patriotyczną, która została wpisana w adorację Najświętszego Sakramentu, odbywającą się w każdym miesiącu w szkolnej kaplicy. Wieczornica połączyła nas w duchu patriotycznego dziękczynienia za wolność ojczyzny oraz modlitwy, by dana nam wolność była przez nas dobrze wykorzystana. Na początek była konferencja wprowadzająca, którą prowadził ks. Tomasz. W trakcie modlitwy rozważania czytali uczniowie kl. 8 Agata, Julia, Stanisław i Paweł oraz jeden z rodziców. Modlitwa ubogacona była przez udział harcerzy, którzy ją animowali. Diakonia odśpiewała Litanie Narodu Polskiego – niosącą ze sobą wzruszenie i czułą pamięć o Ojczyźnie. Na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem spłynęło na nas poprzez ręce ks. Tomasza, który przeszedł „niosąc” Chrystusa pomiędzy nami. Pragniemy, by Chrystusowa obecność przemieniała nas, nasze serca, a także całą naszą Ojczyznę – Polskę.