Ślubowanie Klas Pierwszych

W Dniu Patrona Szkoły, tj. 4 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i wychowawców oraz starszych koleżanek i kolegów. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych.  

       Cześć artystyczna składała się z dwóch prezentacji. Tradycyjnie najpierw wystąpiła klasa trzecia, która powitała młodszych kolegów i przedstawiła historię świętego Franciszka z Asyżu. Następnie obie klasy pierwsze przystąpiły do zaprezentowania swoich umiejętności oraz ślubowania. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor, a tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka. 

      Na koniec najmłodsi uczniowie  otrzymali dyplomy pasowania, mundurki, legitymacje szkolne oraz upominki przygotowane przez uczniów klasy trzeciej. Po uroczystości na uczniów czekał słodki poczęstunek w salach lekcyjnych.