APEL

W środę 06.10.2021r. odbył się Apel, 

podczas, którego Pani Dyrektor podziękowała wszystkim

za pracę i zaangażowanie,

poznaliśmy również przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.