Spotkanie z lekturą

Nasze spotkania z lekturą zawsze przebierają niepowtarzalny charakter
– tym razem sceniczna interpretacja Wierszy Jana Brzechwy 🙂
#uczymysięidobrzerazembawimy #mamytelent #zadaniewykonaneitojak