Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne poprowadził o. Celestyn Cebula,
ale tradycyjnie pracowaliśmy także w swoich klasowych zespołach
– prace, które wykonaliśmy powstały na podstawie
fragmentu Ewangelii o spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego
z uczniami idącymi do Emaus (Łk 24,13-35).
Drugiego dnia mieliśmy okazję poznać historię zabytkowego kościoła
oo. Bernardynów – oczywiście pod przewodnictwem o. Terencjana 🙂
#przygotowujemysię #Jezusmoimprzyjacielem