Tydzień Uprzejmości

W kwietniu podczas Tygodnia Uprzejmości przypomnieliśmy sobie zasady dobrego wychowania.  Pamiętaliśmy również o uśmiechu, który jest  najkrótszą drogą do drugiego człowieka.  Stworzyliśmy plakat przypominający o kulturalnym zachowaniu. Pamiętaliśmy też o modlitwie za wybraną osobę z klasy.