Relacja z apelu z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej

 

10 września 2021r. o godz. 9.00 i 10.00 odbył się

apel poświęcony

kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i matce Róży Czackiej.

Tym samym chociaż w taki sposób mogliśmy włączyć się w uroczystości beatyfikacyjne tych dwóch osób. 

Apel przygotowała kl. 5b

przy współudziale koleżanek i kolegów z klas 5a, 7a, 7b.

Nad całością czuwały Panie:

Monika Kwiek, Agnieszka Goszczycka, Marta Zdrajkowska.

Wydarzenie skupiało się na przekazaniu najważniejszych myśli

obu błogosławionych. Przede wszystkim aktorzy pokazali

jak ważną cnotą była dla obu postaci MIŁOŚĆ.

Pokazali nam również kilka faktów z życia kardynała i matki Czackiej.

Całość dopełniały piękne pieśni śpiewane przez nasz chór.