Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów kl. 1-3

Od 25 maja 2020 r. organizowane są na terenie szkoły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów z klas 1-3, których rodzice zgłosili chęć udziału dzieci w takich zajęciach i wypełnili odpowiednie wymagane dokumenty.

Uczniowie podczas pobytu w szkole uczestniczą w lekcjach online, a po zajęciach przebywają na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami opracowanymi na ten czas i reżimem sanitarnym.