Wolontariat wyróżnienia

W roku szkolnym 2022/2023 wyróżniliśmy 6 Wolontariuszy.

Dziękujemy za Waszą otwartość, gotowość niesienia pomocy innym,
sumienne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.  
Dziękujemy w imieniu swoim (opiekunów), a także w imieniu osób,
którym poświęcaliście swój czas.
 
Szczególne podziękowania składamy
Marcelinie, Emilce, Natalii, Melanii, Esperanzie i Wojtkowi,
za to, że chcieliście podzielić się Sobą
– swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, swoim czasem.
Mamy nadzieję, że wolontariat był dla Was ciekawym
i ważnym doświadczeniem i że na długo pozostanie w Waszej pamięci.
Opiekunki wolontariatu:
Agata Próchnicka
Beata Siekierska