Wielkopostny Dzień Skupienia

6 marca 2024 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka uczestniczyli w wielkopostnym dniu skupienia. Duchowym Przewodnikiem był bł. Stefan Wyszyński.

Aby spotkać Błogosławionego wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli wyruszyli na ulice Warszawy.

Uczniowie kl. I-VI zwiedzali miejsca związane z obecnością Błogosławionego w przestrzeni Śródmieścia. Miejsc takich jest kilka: kościół św. Krzyża, pomnik Księdza Prymasa przed kościołem sióstr Wizytek, kościół św. Józefa (seminaryjny), kościół św. Anny, Plac Piłsudskiego, Pałac Biskupów Warszawskich, Katedra i jej podziemia. Kl. IV-V uczestniczyły w lekcji muzealnej „Od Stefka do Stefana” w Muzeum Archikatedralnym.

Kulminacyjnym miejscem spotkania z Księdzem Kardynałem Wyszyńskim była oczywiście Katedra Warszawska.  Uczniowie modlili się przed sarkofagiem z relikwiami Błogosławionego, a następnie uczestniczyli we mszy św., którą sprawował ks. Maciej Jaszczolt, wikary parafii katedralnej. Ks. Maciej przedstawił zebranym krótką historię kościoła katedralnego oraz nauczanie bł. Prymasa Wyszyńskiego streszczone w 10 punktach ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Uczniowie kl. VII-VIII na spotkanie z Księdzem kard. Stefanem Wyszyńskim wyjechali do Choszczówki, w której bł. Prymas często przebywał. Tam podczas prelekcji, gry terenowej, projekcji filmu „Czas to miłość” i Eucharystii, którą sprawował szkolny katecheta o. Terencjan Krawiec, poznawali życie i nauczanie Prymasa Tysiąclecia.

Wymagająca nauka bł. Stefana Wyszyńskiego prowadzi uczniów w codzienności. Warto ją poznać i stosować…

        ABC Społecznej Krucjaty Miłości

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.