Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w szkolnej kaplicy.

Po Eucharystii Pani Dyrektor przywitała całą społeczność szkolną.

Potem wszyscy Uczniowie wraz z Wychowawcami udali się do swoich sal,

by móc dalej cieszyć się swoją obecnością.

 

Na ten czas niech zostaną z nami poniższe słowa:

“Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje!

Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali…” 

św. Jan Paweł II