Szczęśliwy numerek

Od 4 maja funkcjonuje w szkole “Szczęśliwy numerek”.

Numerek losowany jest w librusie

i pojawia się o godzinie 18 poprzedniego dnia.

Szczegóły w ogłoszeniach w librusie.

Samorząd Uczniowski