Spotkanie z żołnierzem

Spotkanie z Panem Tomaszem Libnerem
– emerytowanym żołnierzem Jednostki Specjalnej GROM.
Pan Tomasz to człowiek z pasją i sercem na dłoni.
Po zakończeniu służby wojskowej zaangażował się w szeroko
pojętą pomoc Dzieciom, głównie tym,
których dotknęła nieuleczalna choroba.
Pomiędzy różnymi akcjami charytatywnymi i inicjatywami społecznymi
stara się odpowiadać na zaproszenia,
które płyną ze szkół i tak oto w miniony wtorek spotkał się
z Uczniami klas I-III, a także z klasą VIII.
Podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z pełnionej służby,
m.in. w Iraku, przy czym zaprezentował żołnierski ekwipunek,
którego elementy Dzieci mogły obejrzeć i przymierzyć,
poza tym opowiedział o swojej aktualnej działalności.
Panie Tomaszu DZIĘKUJEMY za wyjątkowe spotkanie.
Życzymy sił, ludzkiej życzliwości i niezbędnego zdrowia
w realizacji licznych, zacnych planów 🙂

#fundacjaoGROMnaPOMOC