Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego w roku szkolnym 2020-21 odbędzie się według następującego porządku. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Klasy II-VIII

8:00 – możliwość włączenia się w uroczystą Eucharystię w kościele św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej (uczniowie, rodzice i nauczyciele)

ok. 9:15  – spotkanie z wychowawcami klas w szkole (uczniowie poszczególnych klas bez udziału rodziców)

Klasa I

9:30 – uroczysta Msza św. w szkolnej kaplicy z udziałem uczniów i rodziców kl. I

10:30 – spotkanie z wychowawcą i dyrektorem szkoły (sala gimnastyczna)

 

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

Spotkania organizacyjne z rodzicami poszczególnych klas zaplanowane są od 7 do 10 września 2020 r. godzina 17:00 (sala gimnastyczna).