Podsumowanie X Tygodnia Wychowania

Tydzień Wychowania jest obchodzony we wrześniu od  2011r. Hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania brzmiało „Budujmy więzi”.

17 września 2020 r. uczestniczyliśmy we Mszy św. w parafii św. Kazimierza. Rozmawialiśmy z Uczniami o odpowiedzialności, miłości, prawdzie, rozumieniu drugiego człowieka. Podczas rozmów potwierdziło się to, co już wiemy od dawna, mianowicie jak ważne dla każdego z nas są relacje.

Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka.

Dbajmy więc o nie – RELACJE. „Duch Święty niech jednoczy nas, bo każdy człowiek to siostra i brat”.