Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

  I Komunia Święta

Komunia Święta należy do największych i najpiękniejszych przeżyć

chrześcijanina. To wydarzenie w życiu dziecka, które pogłębia jego

relację z Jezusem Eucharystycznym.

22 maja o godz. 11:00, w naszej szkolnej kaplicy,

uczniowie klasy III po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa do swoich serc.

W tej uroczystej chwili naszym trzecioklasistom towarzyszyli rodzice,

rodzice chrzestni, dziadkowie i zaproszeni goście.

Piękne, odświętne stroje podkreślały podniosły nastrój uroczystości.

Po uroczystej Mszy Świętej dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki.

Przez cały tydzień dzieci uczestniczą w tzw. „Białym tygodniu”.

 Jest to kontynuacja tego wyjątkowego Dnia Pierwszej Komunii Świętej.

To przedłużenie świętowania i radości ze spotkania z Panem Jezusem.