Msza św. celebrowana przez prowincjała oo. bernardynów

Św. Franciszek, gromadził wokół siebie mnóstwo ludzi i uczy nas, że radość dzielona z innymi staje się coraz większa. Niosąc w sobie radość z narodzenia Jezusa gościliśmy w naszej wspólnocie szkolnej o. Teofila, prowincjała oo. Bernardynów . Jest on przełożonym prowincji do której należy o. Terencjan nasz katecheta. Odwiedzając wspólnotę warszawskich bernardynów chciał też zobaczyć miejsce gdzie jeden z jego braci pracuje. Spotkaliśmy się więc w kaplicy szkolnej by modlił się z nami i celebrował msze św. Wielką radość daje bycie w wielkiej rodzinie św. Franciszka z Asyżu.