Konkurs

ŻYCZENIA DLA POLSKI

„ Wolność, kocham i rozumiem,

Wolności oddać nie umiem”

 

Z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ogłaszamy

szkolny konkurs „Życzenia dla Polski”.

Zredaguj życzenia  lub zaprojektuj kartkę okolicznościową dla naszej Ojczyzny.

Tekst życzeń może być napisany wierszem lub prozą,

a jego objętość nie powinna przekraczać pół strony A4.

Pracę można dopełnić elementami graficznymi.

Technika wykonania kartki okolicznościowej jest dowolna

jednak praca powinna posiadać format A4.

Pod uwagę będzie brana literacka forma życzeń,

oryginalność, poprawność oraz graficzne ozdobienie kartki.

Na przygotowane życzenia czekamy do 10 listopada 2021 r.

Podpisane prace prosimy składać w sekretariacie szkolnym.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.

 

Katarzyna Rybarczyk