Kolęda w Szkole Św. Franciszka

We wtorek 9 stycznia 2024 r. w naszej szkole odbyła się tradycyjna kolęda. O. Terencjan wraz z ministrantami i zespołem śpiewaczym odwiedził uczniów oraz pracowników. W każdym pomieszczeniu modlił się żarliwie o Boże błogosławieństwo dla uczniów, pracowników i ich rodzin, obficie kropił święconą wodą i rozniecał woń kadzidła.