Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

28 października wybraliśmy się do Muzeum Etnograficznego

na lekcję pt. “Etnobotanika. O ludziach i roślinach”

Pokazano nam dawne sposoby wykorzystywania roślin

oraz opowiedziano jak przez lata kształtowała się 

relacja człowieka z naturą.