W żołnierskim stylu

Pan Tomasz Libner – emerytowany żołnierz
Jednostki Specjalnej GROM, to człowiek z pasją i sercem na dłoni.
Po zakończeniu służby wojskowej zaangażował się
w szeroko pojętą pomoc Dzieciom, głównie tym,
których dotknęła nieuleczalna choroba.
Pomiędzy różnymi akcjami charytatywnymi i inicjatywami
społecznymi stara się odpowiadać na liczne zaproszenia,
które płyną ze szkół – na nasze również,
po długich staraniach, odpowiedział pozytywnie 🙂
Podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z pełnionej służby,
przy czym zaprezentował żołnierski ekwipunek,
którego elementy Dzieci mogły obejrzeć i przymierzyć,
poza tym opowiedział o swojej aktualnej działalności.
Mieliśmy także okazję przypomnieć sobie zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

#fundacjaoGROMnaPOMOC #poznajemyludzizpasją