W wojskowym stylu

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystym apelu z okazji 70 rocznicy utworzenia
10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Starzyńskiego.
Była to, przede wszystkim, wyjątkowa okazja do rozwoju zainteresowań
tematyką historyczną, a możliwość eksplorowania otoczenia,
pokaz umiejętności Kadetów I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie
i musztry paradnej w wykonaniu Żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
wprawiły nas w autentyczny zachwyt…