Spotkanie autorskie

12 października – braliśmy udział w autorskim spotkaniu

z panem Piotrem Kordyaszem.

Mogliśmy posłuchać opowieści o dzieciństwie, rodzinie, 

drodze do kapłaństwa  i sakry biskupiej księdza kardynała.

Otrzymaliśmy też pamiątkową dedykację autora w książce pt. “Stefek”.