Samorząd klasowy

W środę 8 września 2021 r. w naszej klasie

odbyły się wybory do samorządu klasowego.

Przewodnicząca: Zofia Gajek

Z-ca przewodniczącej: Michał Antosiak

Skarbnik: Kacper Kornat