Patron naszej klasy

Święty Józef z Kupertynu – patron naszej klasy, patron egzaminowanych

i święty Stanisław Biskup Męczennik.