Lekcja w Muzeum Narodowym

13 kwietnia – wyjście do Muzeum Narodowego

na lekcję muzealną pt. Tajemnice konserwacji

Aby zabytki i dzieła sztuki przetrwały dla następnych pokoleń

są okresowo poddawane konserwacji.

Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy, jakimi zasadami kieruje się konserwator

dzieł sztuki i jakich używa technik.

Obejrzeliśmy porcelanę, obrazy, meble i płaszcz z gronostajów

trochę pod innym kątem 😁 z bliska.

A w drodze powrotnej spotkanie z przyrodą – wiosna, wiosna.