Lekcja muzealna w Zamku Królewskim

CZWARTKOWE OBIADY

U KRÓLA STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO

Gdzie odbywały się słynne obiady czwartkowe?

Kto bywał na obiadach czwartkowych?

Jak zaczynały się obiady czwartkowe? Co

podawano do jedzenia na obiadach czwartkowych?

Kiedy i jak kończyły się słynne obiady?

Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się dzisiaj podczas lekcji muzealnej

w Zamku Królewskim w Warszawie.

Już wiemy, że kultura i sztuka jest integralna częścią

procesu kształtowania narodu  i umożliwia

przetrwanie nawet najtrudniejszych czasów i chwil.