Kolędowanie

„Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas”.

Trwa czas kolędowania.

Do drzwi domów, w osobie kapłana, puka Pan Jezus,

aby błogosławić naszym Rodzinom.

Wizyta duszpasterska stała się także naszym udziałem,

udziałem Franciszkańskiej Rodziny.

Sale lekcyjne i inne szkolne pomieszczenia,

w asyście ministrantów, poświęcił br. Terencjan.

W szkole roznosił się zapach kadzidła i śpiew kolęd,

ale przede wszystkim była to okazja do wspólnej modlitwy

i otrzymania błogosławieństwa na cały rok.

 

#modlitwa #wiara #Bóg #Maryja #szkoła #radość #miłość #nadzieja #pokój