I Komunia Święta

Św. Augustyn powiedział: “Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli”…
i trzeba przyznać, że moc tej modlitwy wyraźnie wybrzmiała,
w murach odświętnie przybranej Szkolnej Kaplicy, 21 maja,
kiedy to moi Uczniowie, po raz pierwszy, w pełni uczestniczyli
w Ofierze Mszy Świętej. Ten wyjątkowy dzień poprzedziły oczywiście
stosowne przygotowania, w które były zaangażowane Dzieci,
wraz ze swoimi Rodzicami, a wszystko to pod czujnym okiem p. Ewy
i w towarzystwie niezastąpionego o. Terencjana,
którego doświadczenie, otwartość i pogoda ducha pozwalały głęboko
zasłuchiwać się w Słowo Boże…
Radość dobrze jest dzielić, dlatego ogromne znaczenie miała
obecność wszystkich Bliskich, którzy stali się świadkami
dziecięcego piękna, wyjątkowego spokoju i autentycznej radości,
głównych Bohaterów uroczystości, ze spotkania z Panem…
 
Tego dnia, wszyscy, z wielką mocą pokazaliśmy,
co znaczy dziś
„Iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
#mojaklasa #otojestDzień #jestemzWasdumna