Archeologia dla najmłodszych

“Archeologia – nauka, której celem jest odtwarzanie
społeczno-kulturowej przeszłości człowieka
na podstawie znajdujących się w ziemi,
na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych,
czyli materialnych pozostałości działań ludzkich”. (źródło: Wikipedia)
Prace wykopaliskowe trwały kilka dni,
przy wykorzystaniu najnowszych technologii,
a każdy znaleziony przedmiot został dokładnie,
profesjonalnie oczyszczony i zbadany…
jednym z takich przedmiotów była moneta z 1989r….
zdaniem Dzieci, to bardzo zamierzchłe czasy… 😉
#naukapoprzezzabawę #mamypoczuciehumoru