I Komunia Święta – 2023r.

Św. Augustyn powiedział: “Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli”…
i trzeba przyznać, że moc tej modlitwy wyraźnie wybrzmiała,
w murach odświętnie przybranej Szkolnej Kaplicy,
21 maja, kiedy to Uczniowie klasy III, po raz pierwszy,
w pełni uczestniczyli w Ofierze Mszy Świętej.
Ten wyjątkowy dzień poprzedziły oczywiście stosowne przygotowania,
w które były zaangażowane Dzieci, wraz ze swoimi Rodzicami,
a wszystko to pod czujnym okiem p. Ewy
i w towarzystwie niezastąpionego o. Terencjana,
którego doświadczenie, otwartość i pogoda ducha
pozwalały głęboko zasłuchiwać się w Słowo Boże…
Radość dobrze jest dzielić, dlatego ogromne znaczenie miała
obecność wszystkich Bliskich, którzy stali się świadkami dziecięcego piękna,
wyjątkowego spokoju i autentycznej radości,
głównych Bohaterów uroczystości, ze spotkania z Panem…
Tego dnia, wszyscy, z wielką mocą pokazaliśmy, co znaczy dziś
„Iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)