Dzień Absolwenta – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy
Absolwentów i ich Rodziny
na spotkanie
w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka
w dniu 18 listopada 2023
W programie:

godz. 10.00 – Msza święta w kaplicy szkolnej

godz. 11.00 – przedstawienie „Szkoła dzisiaj” garść wspomnień.
Wystawienie kronik szkoły „Rozmaitości”

godz. 13.00 – poczęstunek

W imieniu
Społeczności Szkoły
Dorota Frąk
dyrektor