Droga Krzyżowa

W każdy piątek Wielkiego Piątku
zapraszamy do kaplicy szkolnej na

DROGĘ KRZYŻOWĄ

4 MARCA – przygotowuje Wolontariat
11 MARCA – przygotowują Nauczyciele
18 MARCA – przygotowuje Samorząd Uczniowski
25 MARCA – przygotowuje Świetlica
1 KWIETNIA – przygotowuje Samorząd Uczniowski
8 KWIETNIA – przygotowują Rodzice