Akcja “Milion dzieci modli się na różańcu”

Akcja Milion dzieci modli się na różańcu to odpowiedź na słowa o. Pio, który powiedział, „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. Dlatego wraz z uczniami zgromadziliśmy się w naszej szkolnej kaplicy, by modlić się o pokój na świecie.

Rozważania różańcowe wprowadzały nas w temat misji i ważności modlitwy o pokój. Modlitwę prowadzili uczniowie Antoni i dwie Ole z kl. 5b, Ina i Paulina kl. 7a oraz Franciszek z kl. 7b. Łącząc się z dziećmi z innych krajów uczennice Ina i Paulina dwie dziesiątki prowadziły w języku angielskim i hiszpańskim. To wielka radość, kiedy wspólna modlitwa dzieci płynie do Boga.