I piątek miesiąca – 6 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy

6 września 2019 – I piątek miesiąca

Uczniów, Rodziców i Pracowników szkoły

na Mszę św. o godz. 8.00