Pielgrzymka do Asyżu 2019 kl. 6a – Dzień Trzeci

Dzień Zwiastowania Pańskiego rozpoczęliśmy od wizyty w Greccio. Krótkie podejście do kapliczki –  miejsca, w którym odbyła się pierwsza szopka bożonarodzeniowa przygotowana przez św. Franciszka. O. Terencjan po wprowadzeniu zaproponował nam opis przedstawienia szopki przez Franciszka z życiorysu br. Tomasza z Celano.  

W klimacie tego miejsca zaśpiewaliśmy kolędę Wśród nocnej ciszy. Kontynuowaliśmy nasze zwiedzanie przechodząc po dawnych klasztornych pomieszczeniach, miejscu gdzie spał św. Franciszek, dawnym refektarzu oraz odwiedziliśmy pierwszy na świecie kościółek pod jego wezwaniem. Punkt 9:30 uczestniczyliśmy we mszy św. oraz obejrzeliśmy muzeum szopek z całego świata.

Kolejny punkt naszej pielgrzymki to Fonte Colombo. Szczególny zakątek gdzie św. Franciszek, modlił się, zredagował regułę oraz przebył bardzo bolesną operację oczu. W kapliczce z tyłu kościoła znajduje się fresk na którym jest nasz polski akcent św. Kinga. Dotknęliśmy zagłębienia w skale gdzie br. Leon wierny towarzysz św. Franciszka czekał by nie przerywać świętemu modlitwy i radosnego uwielbienia Boga stwórcy.

Ostatnim dziś naszym przystankiem i celem naszej pielgrzymki był Asyż. Pierwszą świątynią, do której się udaliśmy była Bazylika Santa Maria Degli Angeli. Nie ona jednak była najważniejszym celem, lecz mała kapliczka Porziuncola znajdująca się w jej wnętrzu. Została ona podarowana św. Franciszkowi przez benedyktynów. On jednak nie chciał się z tym zgodzić i uiszczał opłaty. Było to pierwsze miejsce, gdzie gromadziła się wspólnota braci. W dzisiejszej Kaplicy Transitus, tuż obok Porziuncola św. Franciszek zmarł w dniu 3 października 1226 roku. Głęboką, przepełnioną modlitewną ciszą przywitała nas bazylika św. Klary. W skupieniu wpatrywaliśmy się w krzyż San Damiano i modliliśmy się przy doczesnych szczątkach św. Klary. Potem odwiedziliśmy dom św. Franciszka i miejsce gdzie znajdował się karcer, w którym przetrzymywał Franciszka ojciec, a teraz jest tam pomnik jego rodziców. Na koniec czas wolny żeby poczuć prawdziwy klimat miasta.