Bezpieczeństwo na korytarzu

13 listopada 2018 roku na godzinie wychowawczej poruszyliśmy bardzo ważny temat bezpieczeństwa na szkolnym korytarzu. Po pogadance pracowaliśmy w 6 zespołach. Dyskutowaliśmy nad kształtowaniem bezpiecznego i kreatywnego sposobu spędzania czasu podczas przerw i konsekwencji niewłaściwego zachowania.

Mamy nadzieję, że wiele naszych pomysłów zostanie wcielonych w życie. :) Oto wyniki naszej pracy grupowej: