Spotkanie autorskie z Paniami Anną Moszyńską i Dorotą Łoskot-Cichocką

Dnia 24 kwietnia uczniowie klas I-IV spotkali się z p. Anną Moszyńską – pisarką oraz p. Dorotą Łoskot-Cichocką – ilustratorką. Twórczynie przybliżyły nam postać św. Stanisława Kostki, któremu poświęciły książkę Odwrócona lornetka.

Dowiedzieliśmy się, że Staszek był normalnym nastolatkiem, z którym pewnie każdy z nas chciałby się zaprzyjaźnić – nie unosił się na co dzień kilka metrów nad ziemią i nie chodził przez cały czas z pobożnie złożonymi rękami. Za to rzeczywiście gorąco kochał Pana Boga, sporo czasu spędzał na rozmowie z Nim, był gotowy ponieść dla Niego wiele trudów i wykazać się odwagą, a także okazywał wrażliwość na potrzeby innych.

Ponadto Panie wyjaśniły nam, skąd wziął się tytuł opowieści o Patronie dzieci i młodzieży, dlaczego atrybutem niezbędnym przy tworzeniu mozaiki jest lornetka oraz jak powstają
ilustracje do książki.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie krokiem do zaprzyjaźnienia się ze św. Staszkiem Kostką oraz do rozwijania swoich pasji.

Monika Kowalczyk