Jubileusz 300 – lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

    Nasza wspólnota szkolna w piątek 8. 09. włączyła się uroczystą Mszą Świętą w obchody tego wielkiego jubileuszu. Jeszcze dziś wspominamy niezapomniane chwile, kiedy podczas przygotowanej gry historycznej w ubiegłym roku szkolnym przenieśliśmy się 300 lat wstecz do czasów Koronacji Obrazu Matki Bożej.
Maryja nasza najlepsza Matka, jest przy nas zawsze. To Ona uczy nas jak kochać każdego człowieka, jak zdobywać wiedzę i jak tą wiedzą się dzielić. W pielgrzymce naszego życia jest nam drogowskazem do nieba. Prośmy Ją, byśmy coraz bardziej stawali się podobni do Jej syna.